บัญชีกระแสรายวัน

เบิกเงินสดหรือจ่ายเช็คด้วย
ความคล่องตัวและสะดวกสบาย

เบิกเงินสดหรือจ่ายเช็คด้วยความคล่องตัวและสะดวกสบาย

บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีกระแสรายวัน บัญชีที่เพิ่มความคล่องตัว เพราะท่านสามารถใช้จ่ายผ่านเช็คหรือเบิกเงินสดผ่านบัตรซิตี้การ์ดโดยไม่จำเป็นต้องพกเงินสด เปิดบัญชีกระแสรายวันวันนี้ ให้คุณพร้อมจ่ายด้วยเช็คและกดเงินจากตู้เอทีเอ็มได้ทุกเวลา สะดวกสบาย คล่องตัว ปลอดภัย เนื่องจากเช็คของธนาคารซิตี้แบงก์ เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

สิทธิประโยชน์
 • คล่องตัวกว่าด้วยการเบิกถอนเงินด้วยเช็ค
 • เบิกและถอนเงินสดอย่างสะดวกสบายผ่านเครื่อง ATM ทั้งของซิตี้แบงก์และธนาคารอื่นๆ ด้วยบัตร Citicard
 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินผ่านเครื่องATM ทั้งของธนาคารซิตี้แบงก์และธนาคารอื่นๆ ในประเทศและนอกประเทศ*
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในการใช้ Citicard
 • บริการวงเงินเบิกเกินบัญชี โดยมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันวงเงินที่เบิกเกินบัญชีด้วยบัญชีเงินฝากประจำ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • สามารถเปิดบัญชีกระแสรายวันเป็นสกุลบาท
 • ยอดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 1,000,000 บาทโดยรวมยอดเงินในทุกๆบัญชีที่ลูกค้าเปิดกับธนาคารซิตี้แบงก์
 • สามารถเลือกเปิดบัญชีได้ทั้งในรูปแบบของบัญชีบุคคลธรรมดาหรือบัญชีร่วม
สมัครที่นี่
 • ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพ (อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ) ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาสีลม (อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์) และธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 4 โซนธนาคาร)
 • โทร 02 788 3335
สมัครวันนี้


Disclaimers:

 • * ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนที่เครื่อง ATM ของธนาคารซิตี้แบงก์ทั่วโลก ยกเว้นเครื่อง ATM ของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศ Australia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Uruguay, Peru และ Kazakhstan ซึ่งรายชื่อประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีเบิกถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารอื่นๆ อาจมีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้เป็นเจ้าของเอทีเอ็ม
  เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย