บัญชีซิตี้วัน

บริหารการเงินและรักษาผลประโยชน์ของท่านในรูปแบบของบัญชีครบวงจร

บริหารการเงินและรักษาผลประโยชน์ของท่านในรูปแบบของบัญชีครบวงจร

บัญชีซิตี้วัน

รูปแบบใหม่ของการบริการทางการเงิน เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวดูแลบริหารการเงินของท่าน และรักษาผลประโยชน์ของท่านด้วยบริการในรูปแบบของบัญชีที่ครบวงจร

สิทธิประโยชน์
  • บริหารดอกเบี้ยของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการโอนเงินระหว่างบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์อัตโนมัติ
  • บริการวงเงินเบิกเกินบัญชีอัตโนมัติ 100%
  • ไม่เกิดปัญหาในการสั่งจ่ายเช็ควงเงินเกิน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ด้วยบริการโอนเงินอัตโนมัติ ยอดเงินฝากในบัญชีกระแสรายวัน จะถูกโอนเข้าไปในบัญชีออมทรัพย์ของท่านเพื่อให้ท่านได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีออมทรัพย์ทุกวันและทันทีที่ท่านใช้เช็คยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ก็จะถูกโอนกลับเข้ามาในบัญชีกระแสรายวันอีกครั้ง ช่วยให้ท่านไม่ต้องกังวลกับการสั่งจ่ายเช็ค
  • หมดกังวลเรื่องการเบิกถอนเงินเกินบัญชี ด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชีสูงสุดถึง 100% ของยอดเงินฝากประจำรวมกัน
  • พร้อมวงเงินสำรองพิเศษเพิ่มอีก 3% ของยอดเงินคงเหลือจากบัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ และวงเงินเบิกเกินบัญชีในแต่ละวันรวมกัน หรือสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด) เพื่อป้องกันการปฏิเสธเช็คที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ท่านจ่ายเช็คเกินวงเงินที่มีอยู่
เปิดบัญชีกับซิตี้แบงก์
  • ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพ (อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ) ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาสีลม (อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์) และธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 4 โซนธนาคาร)
  • โทร 02 788 3335
สมัครวันนี้

Disclaimers:

  • *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด