บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

บริการการเงินสำหรับท่านที่มีความ
ต้องการในเงินตราต่างประเทศ

บริการการเงินสำหรับท่านที่มีความต้องการในเงินตราต่างประเทศ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ รวมถึง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ, ดอลลาร์ออสเตรเลีย, ดอลลาร์สิงค์โปร์, ดอลลาร์ฮ่องกง, เยน, ปอนด์สเตอร์ลิ่ง, ยูโร, หรือสวิสฟรังค์ สำหรับท่านที่ต้องการบริหารเงินในสกุลเงินอื่นๆ หรือ สำรองเงินเพื่อการใช้จ่ายในต่างประเทศ เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อเพิ่มความคล่องตัวสำหรับท่าน พร้อมให้ความคุ้มค่าไร้ความกังวลใจในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน

สิทธิประโยชน์
  • สามารถเปิดบัญชีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ รวมถึง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ, ดอลลาร์ออสเตรเลีย, ดอลลาร์สิงค์โปร์, ดอลลาร์ฮ่องกง, เยน, ปอนด์สเตอร์ลิง, ยูโร, หรือสวิสฟรังค์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • หลากหลายประเภทของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ สำหรับบุคคลที่มีถิ่นอยู่ในประเทศ และบุคคลที่มีถิ่นอยู่นอกประเทศ
  • ยอดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 1,000,000 บาทโดยรวมยอดเงินในทุกๆบัญชีที่ลูกค้าเปิดกับธนาคารซิตี้แบงก์ และวงเงินสูงสุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารซิตี้แบงก์
สมัครที่นี่
  • สมัครทันที คลิกที่นี่
  • ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพ (อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ) ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาสีลม (อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์) และธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 4 โซนธนาคาร)
  • โทร 02 788 3335
สมัครวันนี้


Disclaimers:

  • บัญชีเงินตราต่างประเทศไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551รายละเอียดและเงื่อนไขธนาคารฯ เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน