บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บริหารการเงินของท่านอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์

บริหารการเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ให้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ช่วยบริหารการเงินและเงินออมของท่านอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเพิ่มพูนความมั่งคั่งของท่าน ท่านสามารถเลือกประเภทของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ตามความเหมาะสม

สิทธิประโยชน์
 • สามารถเปิดบัญชีเป็นสกุลเงินบาท, สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ, ดอลลาร์ออสเตรเลีย, ดอลลาร์สิงค์โปร, ดอลลาร์ฮ่องกง, เยน, ปอนด์สเตอร์ลิง, ยูโร, หรือสวิสฟรังค์
 • คำนวณดอกเบี้ยของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเป็นรายวันและโอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคม
 • สามารถบริหารการเงินของท่านผ่านทาง ATM, อินเตอร์เน็ต และซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง
 • เบิกและถอนเงินสดอย่างสะดวกสบายผ่านเครื่อง ATM ทั้งของธนาคารซิตี้แบงก์และธนาคารอื่นๆ ด้วยบัตร Citicard
 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินผ่านเครื่องATM ทั้งของธนาคารซิตี้แบงก์และธนาคารอื่นๆ ในประเทศและนอกประเทศ*
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในการใช้ Citicard
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ยอดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 1,000,000 บาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่นๆ

บัญชีออมทรัพย์ซิตี้แบงก์สกุลเงินบาท

บริหารการเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความคล่องตัวในการเบิกถอนเงินสดได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ
ท่านสามารถเลือกใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติกับบัญชีกระแสรายวันได้

บัญชีออมทรัพย์ซิตี้แบงก์สกุลเงินตราต่างประเทศ

บัญชีสำหรับท่านที่ต้องการสะสมทรัพย์ในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศ รวมถึง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ, ดอลลาร์ออสเตรเลีย, ดอลลาร์สิงค์โปร์, ดอลลาร์ฮ่องกง, เยน, ปอนด์สเตอร์ลิง, ยูโร, หรือสวิสฟรังค์

สมัครที่นี่
 • ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพ (อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ) ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาสีลม (อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์) และธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 4 โซนธนาคาร)
 • โทร 02 788 3335
สมัครวันนี้

Get more offering when apply via Citibank Online.

 • Get 5,000 Citibank Rewards Points* upon 5,000 Baht transaction within 30 days after card issuance.
 • Exclusive promotion for online channel only! Get additional 5,000 reward points upon 5,000 Baht transaction within 30 days after card issuance and upon applying for e-statement within first cycle.
 • Free – First year annual fee.


Disclaimers:

 • * ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนที่เครื่อง ATM ของธนาคารซิตี้แบงก์ทั่วโลก ยกเว้นเครื่อง ATM ของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศ Australia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Uruguay, Peru และ Kazakhstan ซึ่งรายชื่อประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีเบิกถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารอื่นๆ อาจมีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้เป็นเจ้าของเอทีเอ็ม
  เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย