วงเงินเบิกเกินบัญชี

ไม่พลาดดอกเบี้ย ไม่เสียโอกาส

ไม่พลาดดอกเบี้ย ไม่เสียโอกาส

วงเงินเบิกเกินบัญชี

วงเงินเบิกเกินบัญชี ของธนาคารซิตี้แบงก์ ช่วยให้คุณบริหารเงินได้คล่องตัวขึ้น เพียงเปิดใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีพร้อมบัญชีเงินฝากประจำ

สิทธิประโยชน์
 • รับวงเงินสูงสุดถึง 100%ของยอดบัญชีเงินฝากประจำที่เปิดกับธนาคารซิตี้แบงก์
 • คุณจะไม่พลาดโอกาสทางธุรกิจ ด้วยดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารซิตี้แบงก์
 • ไม่มีกำหนดยอดชำระขั้นต่ำ
 • สามารถบริหารการเงินของท่านผ่านทาง ATM, อินเตอร์เน็ต และซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง
 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินผ่านเครื่องATM ทั้งของธนาคารซิตี้แบงก์และธนาคารอื่นๆ ในประเทศและนอกประเทศ*
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • บุคคลสัญชาติไทย
 • มีบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารซิตี้แบงก์
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05 % ของวงเงิน (ไม่เกิน 10,000 บาท)
เปิดบัญชีกับซิตี้แบงก์
 • ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพ (อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ) ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาสีลม (อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์) และธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 4 โซนธนาคาร)
 • โทร 02 788 3335
สมัครวันนี้


Disclaimers:

 • * ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนที่เครื่อง ATM ของธนาคารซิตี้แบงก์ทั่วโลก ยกเว้นเครื่อง ATM ของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศ Australia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Uruguay, Peru และ Kazakhstan ซึ่งรายชื่อประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีเบิกถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารอื่นๆ อาจมีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้เป็นเจ้าของเอทีเอ็ม รายละเอียดและเงื่อนไขธนาคารฯ เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ ณ วันที่เปิดวงเงินเบิกเกินบัญชี