ความสำเร็จทางการเงิน

ความสำเร็จเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่น ความมั่งคั่งเริ่มต้นด้วยการสนทนา

ซิตี้โกลด์สามารถช่วยท่านเพิ่มพูนความมั่งคั่งได้ในระยะยาว ด้วยผู้ดูแลบัญชีและทีมผู้เชี่ยวชาญทางการเงินการลงทุนมืออาชีพ ที่พร้อมรับฟังเป้าหมายและให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ท่าน

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ทีมบุคลากรของซิตี้โกล์ดเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมเป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับการรับรองจากองค์กรทั้งด้านการลงทุน ธุรกิจธนาคาร และการเงินด้านอื่นๆ นอกจากนี้เรายังมีทีมงานนักวิเคราะห์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการลงทุนในตลาดทุนทั่วโลก รวมทั้งพัฒนาบทวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนั้นไม่ว่าท่านจะวางแผนการศึกษาบุตร หรือเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ ทีมบุคลากรซิตี้โกลด์สามารถช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางการเงิน โดยให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมและเข้าใจเป้าหมายทางการเงินของท่าน

มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการเงินเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการความมั่งคั่ง ซิตี้โกลด์สามารถช่วยให้ท่านทันต่อสถานการณ์และความเคลื่อนไหวในด้านการลงทุน ด้วยบทวิเคราะห์ต่างๆ รวมทั้งความเชี่ยวชาญด้านการตลาดในหลากหลายภูมิภาคและภาคอุตสาหกรรม ซิตี้โกลด์สามารถช่วยให้พอร์ตการลงทุนของท่านเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอและมั่นคง

การประเมินทางการเงินอย่างครบวงจร

ภายใต้การทำงานของทีมผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือจัดการพอร์ตการลงทุนของซิตี้แบงก์ จะสามารถประเมินสถานะของพอร์ตการลงทุนของท่านได้อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้ท่านยังจะได้รับรายงานล่าสุดเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจ ตลาดเงินตราแลกเปลี่ยน ตลาดหุ้นและอีกมากมาย เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความสามารถในการลงทุนของท่าน

เครื่องมือวางแผนทางการเงิน

ซิตี้โกลด์ช่วยให้ท่านสามารถบริหารและจัดการความมั่งคั่งได้ครบวงจร ทั้งนี้ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน รวมถึงทิศทางตลาดการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการลงทุนและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ท่านมุ่งหวัง ด้วยขั้นตอนวางแผนการลงทุนดังต่อไปนี้

Citi Planner และ Citi Planner Portfolio Tracker เป็นเครื่องมือที่พัฒนาเฉพาะสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ เพื่อช่วยให้เข้าใจ วางแผน และติดตามสถานะทางการเงิน รวมถึงเป้าหมายทางการลงทุนของท่านได้อย่างแม่นยำ

Citi Planner*

ท่านสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนของท่านเองด้วย Citi Planner ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะซิตี้แบงก์ ทำให้ทราบถึงสถานะทางการเงิน และเป้าหมายในการลงทุนของท่านได้ดียิ่งขึ้น

Citi Planner Portfolio Tracker

พอร์ตการลงทุนของท่านจะได้รับการติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ดูแลบัญชี และผู้ดูแลบัญชีจะใช้ Citi Planner Portfolio Tracker และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อประเมินและทบทวนผลการดำเนินงานพอร์ตการลงทุนของท่าน

*Citi Planner เป็นบทวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของท่าน และควรถูกใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อหาวิธีบรรลุเป้าหมาย ไม่ควรใช้ Citi Planner แทนบริการที่ปรึกษาและวางแผนการลงทุน ผลการประเมินขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านให้ โดยไม่มีการคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อแผนการลงทุนของท่านมากที่สุด เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลที่ละเอียดและแม่นยำ

โมเดลพอร์ตการลงทุน

ที่ซิตี้แบงก์ เราเชื่อมั่นว่าการลงทุนที่ประสบความสำเร็จนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการวางแผนการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ดี และมีความหลากหลาย เราจึงแนะนำให้ผู้ลงทุนทุกท่านมีพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจช่วยในการลดความเสี่ยงจากการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการลงทุนของท่าน เรามีความยินดีที่จะนำเสนอแนวทางการวางแผนการลงทุนตามโมเดลพอร์ตการลงทุนของซิตี้แบงก์ ที่จะช่วยให้ท่านจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในกองทุนรวม และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงเพื่อประเมินมูลค่าการลงทุนในรอบระยะเวลา หรือเพื่อการลงทุนในอนาคต

การจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในกองทุนรวมคืออะไร

การจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในกองทุนรวม คือการกำหนดว่าควรลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทผ่านกองทุนรวมอย่างไร เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน

แม้ว่าการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในกองทุนรวมให้เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุน จะมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงที่มาพร้อมกับระดับผลตอบแทนที่คาดหวัง แต่ก็มิได้หมายความจะขจัดความเสี่ยงหรือป้องกันการสูญเสียเงินลงทุนได้อย่างสิ้นเชิง อีกทั้งไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนหรือระดับความเสี่ยงใดๆ

เพิ่มความมั่งคั่งจากการลงทุนทั่วโลก

ขอนำเสนอมุมมองของซิตี้ในการจัดสัดส่วนสินทรัพย์ และทางเลือกในกองทุนรวมที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมสำหรับพอร์ตการลงทุนของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านมีโอกาสกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการลงทุนภายในประเทศเพียงอย่างเดียว

เพิ่มความมั่งคั่งจากการลงทุนทั่วโลก
 • US/Global Investment Grade Bonds
 • US/Global Equities
 • Asia ex Japan Equities
 • US/Global High Yield Bonds
 • Europe Equities
 • EM-ex-Asia/Global EM Equities
 • Asia/Emerging Marketing Bonds
 • Japan Equities
 • Cash
Asset Class Conservative Moderate Aggressive Very Aggressive Specialized

Fixed Income

US/Global Investment Grade Bonds 47% 16% 10% 1% 1%
US/Global High Yield Bonds 0% 2% 1% 0% 0%
Asia/Emerging-Market Bonds 46% 16% 10% 2% 2%

Equities

US/Global Equities 0% 17% 21% 26% 26%
Europe Equities 0% 9% 12% 15% 15%
Japan Equities 0% 3% 3% 4% 4%
Asia ex Japan Equities 0% 34% 42% 51% 51%
EM-ex-Asia/Global EM Equities 0% 0% 1% 1% 1%

Cash

Cash 7% 3% 0% 0% 0%

Alternatives

Commodity 0% 0% 0% 0% 0%

Source: Regional Model Portfolio (AVS2-Methodology) Updated as of Q4-2015

อิสระทางการลงทุน

ทำไมผลิตภัณฑ์การลงทุนผ่านซิตี้โกลด์จึงเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ยอดเยี่ยมในการบริหารพอร์ตการลงทุนของท่าน

 1. ด้วยมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากทีมวิจัยระดับโลกของซิตี้โกลด์ ทำให้ท่านได้พบโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดในช่วงระยะเวลาต่างกันในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
 2. ซิตี้โกลด์ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญด้านการลงทุนของท่าน จึงได้คัดเลือกกองทุนรวมที่มีท่านภาพกว่า 90 กองทุนครอบคลุมภูมิภาคสำคัญทั่วโลก ซึ่งกองทุนรวมเหล่านี้ได้รับการบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ ทั้งนี้เพื่อทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับท่าน

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด SCB Asset Management
 3. ท่านสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนผ่านภูมิภาคสำคัญต่างๆ ทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุน หรือเลือกลงทุนกับบัญชีเงินฝากในสกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อรับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ
 4. งานสัมมนาทางเศรษฐกิจและการลงทุนรายไตรมาส รวมทั้งบทวิเคราะห์การลงทุนรายสัปดาห์ ทำให้ท่านเข้าถึงสถานการณ์การลงทุน อันเป็นส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจในการลงทุนของท่าน

คลิ๊กที่นี่ สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนของซิตี้โกลด์เพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

ผลิตภัณฑ์การลงทุนนี้ (1) ไม่ได้รับการรับประกันโดยหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (2) ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ และไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของสถาบันเงินฝาก และ (3) มีความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ การลงทุนหรือบริการอื่นใด และไม่ใช่การโน้มน้าวเพื่อระดมทุนหรือเงินฝากใดๆ ทั้งสิ้น เอกสารฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเผยแพร่ข้อมูล การทำคำเสนอ หรือการชักชวน โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเขตอำนาจรัฐใดๆ ที่ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล หรือการทำคำเสนอเช่นว่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำ หรือได้กระทำต่อบุคคลใดทั้งที่กฎหมายห้ามมิให้กระทำการเช่นนั้นต่อบุคคลนั้น ผู้ลงทุนที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ควรรับทราบถึงความเสี่ยงจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจทำให้สูญเสียเงินลงทุน ผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกันและอาจไม่มีขายในทุกเขตอำนาจรัฐ

การกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจลงทุน และอาจมีผลในการช่วยลดความเสี่ยง การวิเคราะห์บัญชีการลงทุนของท่านที่มีกับธนาคารฯ เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายปัจจัยที่ใช้ประเมินว่าพอร์ตการลงทุนของท่านมีการกระจายความเสี่ยงเพียงพอหรือไม่ ดังนั้นท่านควรศึกษาและวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนทั้งหมดเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการกระจายความเสี่ยง และบรรลุเป้าหมายการลงทุนของท่าน หากท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนและแนวทางลดความเสี่ยง และ/หรือความผันผวน กรุณาติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน

โมเดลพอร์ตการลงทุนของซิตี้แบงก์ไม่ใช่รายการส่งเสริมการขายหรือการเสนอขาย แต่เป็นเพียงคำแนะนำเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น โมเดลพอร์ตการลงทุน: (1) ไม่มีผลผูกผันใดๆ กับลูกค้า (2) ธนาคารฯ ไม่ได้ติดตามผลการลงทุนให้แก่ลูกค้าของธนาคารฯ เป็นรายบุคคล และ (3) ไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นตามความต้องการของลูกค้ารายบุคคล โมเดลพอร์ตการลงทุนของซิตี้แบงก์ไม่สามารถแนะนำให้แก่บุคคลอเมริกันและอาจไม่มีในทุกเขตอำนาจรัฐ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เป็นการชี้ชวนหรือการเสนอเพื่อให้ได้มา ซื้อ หรือสมัครใช้ ซึ่งหลักทรัพย์ การลงทุนหรือบริการ และไม่ใช่เพื่อโน้มน้าวให้ระดมทุนหรือเงินฝาก ข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ใช่คำเสนอขายในเขตอำนาจรัฐใดๆ ที่ซึ่งคำเสนอเช่นนั้นเป็นหรืออาจจะเป็นการต้องห้าม ข้อจำกัด หรืออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่จะต้องรายงาน ขออนุมัติ ขอรับอนุญาต หรือขอความยินยอมตามกฎหมาย แม้ว่าธนาคารฯ จะได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดตามสมควรแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในเอกสารนี้ ณ วันที่ระบุในเอกสาร มีความถูกต้อง ธนาคารฯ ไม่ขอรับผิดชอบในความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ การใช้ หรือการอ้างอิงซึ่งข้อมูล รวมถึงไม่ผูกพันที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่ได้รับจริงอาจแตกต่างไปจากการประมาณการ การคาดการณ์ ความคิดเห็น หรือความคาดหวังตามที่ปรากฎในเอกสารนี้ อย่างมีนัยสำคัญ

ท่านรับทราบ และตกลงว่าโมเดลพอร์ตการลงทุนที่อ้างอิงในเอกสารนี้เป็นเพียงการอ้างอิงในการจัดสรร สินทรัพย์เพื่อการลงทุนตามระดับความเสี่ยงและเป้าหมายในการลงทุนของท่าน โมเดลพอร์ตการลงทุน ไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นตามความต้องการเฉพาะบุคคลของท่าน โมเดลพอร์ตการลงทุนนี้ถูกนำเสนอให้แก่ท่าน โดยมิได้คำนึงถึงพอร์ตการลงทุนที่ท่านมีหรืออาจจะมีอยู่ท่านรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าโมเดลพอร์ต การลงทุนถูกนำเสนอ ณ เวลาหนึ่ง และธนาคารฯ จะไม่ติดตามผลการลงทุนเป็นรายบุคคลให้แก่ท่าน ธนาคารฯ ไม่มีหน้าที่และไม่ผูกพันที่จะต้องทบทวนจัดการ หรือติดตามการลงทุนของท่าน อีกทั้งไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบการลงทุนของท่านกับโมเดลพอร์ตการลงทุน ท่านรับทราบและตกลงต่อไปว่าโมเดลพอร์ตการลงทุนไม่ใช่การให้บริการแนะนำการลงทุนหรือ บริการจัดการกองทุน ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนของท่านเอง และท่านจะไม่พึ่งพิงเฉพาะแต่เพียงข้อมูลของธนาคารฯ หรือตัวแทน เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของธนาคารฯ ไม่ว่าสำหรับการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/หรือการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวของท่าน

หมายเหตุ
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ปรากฎในโมเดลพอร์ตการลงทุนของซิตี้แบงก์ฉบับนี้เผยแพร่ในประเทศไทยโดยบริษัทในกลุ่มซิตี้ ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซิตี้มิได้กำหนดหรือชี้ชวนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดโดยเฉพาะเจาะจง การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิติ้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ การลงทุนมีความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

โมเดลพอร์ตการลงทุนของซิตี้แบงก์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการลงทุนผ่านกองทุนรวมของท่านเท่านั้น มิได้ก่อให้เกิดผลผูกพัน ความรับผิดชอบ หรือความรับผิดใดๆตามกฎหมาย ระหว่างธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพมหานครกับท่าน โมเดล
พอร์ตการลงทุนของซิตี้แบงก์อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ และขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามปกติ

ติดต่อเรา:

 • สอบถามข้อมูลซิตี้โกลด์เพิ่มเติมที่ 0-2232-24000-2232-2400
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สาขาซิตี้โกลด์