กองทุนรวม

กองทุนรวม คืออะไร

กองทุนรวม คืออะไร

กองทุนรวม

กองทุนรวมคือ การระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนรายย่อย บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพ โดยลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ เงินฝาก ตั๋วเงิน หรือ พันธบัตรต่างๆ ซึ่งต้องการได้รับผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ โดยให้ผลตอบแทนของการลงทุนอยู่ในรูปของ กำไรส่วนเกินทุน และเงินปันผล

 • วางแผนพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายด้วยผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
 • เลือกลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งล้วนแต่เป็นกองทุนรวมที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่าน Open Architecture Investment Platform
 • ซื้อ ขาย กองทุนออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางซิตี้แบงก์ออนไลน์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภายในประเทศ

 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจากต่างประเทศ

 • BlackRock Global Funds
 • UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
 • JP Morgan Asset Management
 • Legg Mason Global Asset Management
 • Invesco Asset Management
 • PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
เครื่องมือ วิเคราะห์กองทุน

ค้นหากองทุนด้วย Citi Fund Explorer – เครื่องมือวิเคราะห์กองทุน ที่ให้ท่านสามารถค้นหากองทุน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบกองทุนทีท่านสนใจ รวมไปถึงดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

สิทธิประโยชน์
 • ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ
 • กระจายความเสี่ยงและลดการสูญเสียค่าเงินจากเงินเฟ้อ
 • ความสะดวกและสภาพคล่องในการซื้อขาย
 • อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ผลประโยชน์ทางด้านภาษี
 • ลงทุนได้แม้มีเงินทุนจำนวนจำกัด
สมัครที่นี่

สะดวกยิ่งขึ้นกับ 3 สาขาของเราวันนี้

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Tel: 02-788-3335

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาสีลม

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 323 อาคารยูไนเด็ต เซ็นเตอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel: 02-650-5999

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 ห้อง B411-12 แบงก์โซน ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel: 02-677-4999

Disclaimers:

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารฯ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ การลงทุนมีความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินต่างประเทศ ควรรับทราบถึงความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนในที่อาจทำให้ท่านสูญเสียเงินต้นเมื่อมีการแปลงสกุลเงินกลับมาเป็นสกุลเงินในประเทศ อาจมีการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับบางสกุลเงินเป็นครั้งคราว ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศนั้นเหมาะสมกับตนหรือไม่ ทั้งนี้ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานภาพทางการเงิน และระดับความเสียงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกันและอาจไม่มีขายในทุกเขตอำนาจรัฐ เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเผยแพร่ข้อมูล หรือการทำคำเสนอชักชวน โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเขตอำนาจรัฐใดๆ ที่ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล หรือการทำคำเสนอเช่นว่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำ หรือได้กระทำต่อบุคคลใดทั้งที่กฎหมายห้ามมิให้กระทำการเช่นนั้นต่อบุคคลนั้น  เงื่อนไขของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนเป็นไปตามที่กำหนด ผู้ลงทุนต้องกรอกแบบฟอร์มที่มาพร้อมกับหนังสือชี้ชวนทุกครั้งเมื่อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุน ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์สาขากรุงเทพมหานครและที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และบริการทางธนาคารทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งข้อจำกัดความรับผิดของธนาคารฯ