ปกป้องรายได้และสินทรัพย์ของท่าน

 

เพื่ออิสรภาพและ
ทางเลือกทางการเงิน
ที่หลากหลายขึ้น

เพื่ออิสรภาพและทางเลือกทางการเงินที่หลากหลายขึ้น

ปกป้องรายได้และสินทรัพย์ของท่าน

ชีวิตไม่แน่นอน สิ่งที่คาดไม่ถึงอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงควรรักษาสินทรัพย์ที่ท่านหามาได้ด้วยการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม

การกระจายความเสี่ยง

กระจายความเสี่ยงในการลงทุน...

ภาวะตลาดผันผวนเป็นส่วนสำคัญของการลงทุน ทางเดียวที่จะเตรียมตัวสำหรับภาวะตลาดผันผวนคือการกระจายการลงทุน

ประโยชน์ของการกระจายการลงทุน

  • สินทรัพย์ที่ต่างกันมักมีความสัมพันธ์ต่อกันน้อยจึงสามารถลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
  • การปรับพอร์ตการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นอาจช่วยให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในบางขณะ
สมัครที่นี่

สะดวกยิ่งขึ้นกับ 3 สาขาของเราวันนี้

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Tel: 02-788-3335

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาสีลม

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 323 อาคารยูไนเด็ต เซ็นเตอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel: 02-650-5999

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 ห้อง B411-12 แบงก์โซน ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel: 02-677-4999Disclaimers:

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิติ้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน