แผนการลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอ

แผนการลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอ จะทำให้ท่านได้รับผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนครั้งเดียวในภาวะตลาดผันผวน

แผนการลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอ จะทำให้ท่านได้รับผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนครั้งเดียวในภาวะตลาดผันผวน

แผนการลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอ

แผนการลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอเป็นการสร้างวินัยในการลงทุน โดยลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่าๆ กันเป็นประจำเพื่อลดความผันผวนจากการขึ้นและลงของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งในระยะยาวท่านจะพบว่าต้นทุนในการลงทุนลดลง

การลงทุนแบบประจำ
สร้างพอร์ตการลงทุน RSP

การลงทุนในกองทุนรวมจะแตกต่างกันไปตามความต้องการทางการลงทุนของแต่ละบุคคล ส่วนถัดไปเป็นตัวอย่างของขั้นตอนการคัดสรรกองทุนรวมและการจัดสรรพอร์ตการลงทุน:

การเฉลี่ยต้นทุน

การลงทุนแบบประจำคืออะไร

การลงทุนแบบประจำคือ การวางแผนที่ลงทุนในจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกองทุนรวมที่ท่านได้เลือกไว้ โดยสัดส่วนที่เท่ากันทุกเดือน

ผลประโยชน์จากการลงทุนแบบประจำ:

  • เพื่อความสบายใจของท่าน การลงทุนแบบรายเดือนโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ท่านบรรลุจุดประสงค์ทางการเงินในระยะยาว
  • สามารถจัดการกับจังหวะของตลาด และลดปัจจัยทางด้านอารมณ์จากการตัดสินใจลงทุนของท่าน
  • การลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีระเบียบวินัยนั้นจะช่วยให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดเมื่อใดก็ตามที่ตลาดมีราคาขึ้น

กลยุทธ์การลงทุนแบบประจำ : การเฉลี่ยต้นุทน

การออมเงินแบบรายเดือนจะช่วยให้ท่านได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์ได้ ซึ่งสถานการณ์ด้านล่างได้แสดงถึงภาพรวมของการเฉลี่ยนต้นทุนในการลงทุน

รายการของเงินที่สามารถลงทุนสม่ำเสมอในแต่ละเดือน
Fund Risk Rating Fund Type
Aberdeen American Growth Fund 3 Equity
Aberdeen Asia Pacific Equity Fund 4 Equity
Aberdeen Asia Pacific Equity Retirement Mutual Fund 4 Equity
Aberdeen Cash Creation Fund 1 Money Market
Aberdeen China Gateway Fund 4 Equity
Aberdeen Emerging Opportunities Bond Fund 3 Fixed Income
Aberdeen European Growth Fund 3 Equity
Aberdeen Global Emerging Growth Fund 4 Equity
Aberdeen Growth Fund 4 Equity
Aberdeen India Growth Fund 4 Equity
Aberdeen Long Term Equity Fund 4 Equity
Aberdeen Siam Leaders Fund 4 Equity
Aberdeen Small Cap Fund 4 Equity
Aberdeen Smart Capital - RMF 4 Equity
Aberdeen Smart Income RMF 1 Fixed Income
Aberdeen Value Fund 3 Mixed Fund
Aberdeen World Opportunities Fund 3 Equity
Fund Risk Rating Fund Type
K Equity LTF Fund 4 Equity
K Global Allocation Fund 3 Mixed Fund
K Global Emerging Market Opportunity Fund 4 Equity
K USA Equity Fund 3 Equity
Fund Risk Rating Fund Type
Krungsri Dividend Stock Fund 4 Equity
Krungsri Dividend Stock LTF 4 Equity
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 4 Equity
Krungsri Emerging Local Investment Fund 3 Fixed Income
Krungsri Europe Equity Fund 3 Equity
Krungsri Gold Fund 4 Gold
Krungsri Gold Retirement Mutual Fund 4 Gold
Krungsri Government Bond RMF 3 Fixed Income
Krungsri Latin America Equity Fund 4 Equity
Krungsri Star Equity Dividend Fund 4 Equity
Krungsri Star Equity Fund 4 Equity
Krungsri Star Income Fund 3 Money Market
Krungsri Star Multiple Fund 3 Money Market
Krungsri Star Plus Fund 3 Money Market
Krungsri Taweesap RMF 4 Mixed Fund
Krungsri Total Return Bond Fund 2 Fixed Income
Fund Risk Rating Fund Type
KTAM Investment Legends Fund 4 Mixed Fund
KTAM World Agriculture Fund 4 Equity
KTAM World Bond Fund 2 Fixed Income
KTAM World Energy Fund 3 Equity
KTAM World Finance Fund 3 Equity
KTAM World Gold and Precious Equity Fund 3 Equity
KTAM World Metals and Mining Fund 3 Equity
KTAM World Property Fund 4 Equity
KTAM World Property Fund Retirement Mutual Fund 4 Equity
KTAM World Corporate Bond Fund 2 Fixed Income
Fund Risk Rating Fund Type
Manulife Strength Asian Small Cap Equities 4 Equity
Manulife Strength China Value Fund 4 Equity
Manulife Strength Emerging Eastern Europe 4 Equity

ข้อ สังเกต : ระดับความเสี่ยงกองทุนของซิตี้แบงก์เป็นไปตามมาตรฐานของซิตี้ และตามเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นระดับความเสี่ยงกองทุนของซิตี้แบงก์และของบริษัทจัดการอาจแตกต่างกัน ได้

สมัครที่นี่

สะดวกยิ่งขึ้นกับ 3 สาขาของเราวันนี้

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Tel: 02-788-3335

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาสีลม

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 323 อาคารยูไนเด็ต เซ็นเตอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel: 02-650-5999

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 ห้อง B411-12 แบงก์โซน ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel: 02-677-4999

Disclaimers:

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิติ้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน