การลงทุนครั้งแรก

เพื่อให้การลงทุนครั้งแรก
ของท่านประสบความสำเร็จ

เพื่อให้การลงทุนครั้งแรกของท่านประสบความสำเร็จ

การลงทุนครั้งแรก

ใครที่จะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ? คำตอบคือ...ทุกคนสามารถที่จะเป็นได้!!! ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมืออาชีพในการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ เพียงท่านมีการวางแผนการลงทุนที่ดี และมีความแน่วแน่ต่อแนวทางการลงทุนนั้น
หากเป็นการลงทุนครั้งแรกของท่าน ท่านอาจจะรู้สึกถึงความไม่แน่นอน และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นลงทุนที่ไหน เพียงท่านพิจารณาจากแผนการลงทุนที่เราเตรียมไว้ให้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ชัดเจนและตรงประเด็น เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเพิ่มความมั่งคั่ง ภายใต้การลงทุนหลากหลายที่มีการจัดการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

ดรายละเอีย
  • กำหนดเป้าหมายของการลงทุนของท่าน
  • กำหนดช่วงเวลาที่ท่านตั้งใจจะลงทุน
  • พิจารณาลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท
  • การลงทุนที่เน้นกระแสรายได้ที่มั่นคง
  • การลงทุนที่เน้นเรื่องการเจริญเติบโต
  • ผลตอบแทนที่สูง มักจะตามมาด้วยความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน
  • ความผันผวนของการลงทุน
  • กำหนดกลยุทธ์การลงทุน – และยึดถือในแนวทางนั้น
สมัครที่นี่

สะดวกยิ่งขึ้นกับ 3 สาขาของเราวันนี้

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Tel: 02-788-3335

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาสีลม

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 323 อาคารยูไนเด็ต เซ็นเตอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel: 02-650-5999

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 ห้อง B411-12 แบงก์โซน ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel: 02-677-4999Disclaimers:

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิติ้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน