บทวิเคราะห์เชิงลึก

บทวิเคราะห์การลงทุนเชิงลึก

บทวิเคราะห์การลงทุนเชิงลึก

บทวิเคราะห์เชิงลึก

ธนาคารซิตี้แบงก์มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจล่าสุดและเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก ท่านสามารถปรึกษาและรับข้อมูลทางเศรษฐกิจเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับใช้กับพอร์ตการลงทุน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีซิตี้แบงก์ของท่าน

Citi Wealth Insights

นำเสนอมุมมองการลงทุนทั่วโลกโดยธนาคารซิตี้แบงก์

ซิตี้แบงก์นำเสนอข้อมูลเชิงลึกในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลล่าสุดที่รวดเร็วฉับไว (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทความล่าสุด

รายงานแนวโน้มตลาด

แนวโน้มตลาดกลางปี 2560: ลงทุนแบบรอบคอบช่วงเศรษฐกิจไต่ระดับ

นักวิเคราะห์ซิตี้ คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในช่วงที่เหลือของปี พร้อมประมาณการเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในอัตรา 3.0% และ 3.3% ในปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ

เนื่องจากการลดลงของอุปสรรคเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ การฟื้นตัวของกิจกรรมการลงทุน และอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองและทางภูมิรัฐศาสตร์ (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

View Video View Report

แนวโน้มตลาดประจำปี 2560: การลงทุนในตลาดยุคใหม่: การกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ การเปลี่ยนกลุ่มลงทุน และความเสี่ยงต่างๆ

ในปี 2560 เศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคลายความกังวลที่ท่านอาจมี และเน้นโอกาสในอนาคต (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

View Video View Report

บทวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกทั่วโลก

รายงานและบทวิเคราะห์ที่จะช่วยให้ท่านรู้ทันสถานการณ์ตลาดที่สำคัญรอบโลก

บทวิเคราะห์แนวโน้มตลาด

รายงานสถานการณ์ตลาดและบทวิเคราะห์ตลาดที่สำคัญรอบโลก (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

รายงานสภาวะตลาดประจำสัปดาห์

ภาพรวมสภาวะตลาดตราสารทุน ตราสารหนี้ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำสัปดาห์ (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

รายงานสภาวะตลาดเงินตราต่างประเทศประจำวัน

ภาพรวมสภาวะตลาดเงินตราต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

เจาะสภาวะตลาด

บทวิเคราะห์สถานการณ์และสภาวะตลาดล่าสุด (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)Disclaimers:

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิติ้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน