บทวิเคราะห์เชิงลึก

บทวิเคราะห์การลงทุนเชิงลึก

Powered by Citi.

บทวิเคราะห์การลงทุนเชิงลึก Powered by Citi.

บทวิเคราะห์เชิงลึก

ธนาคารซิตี้แบงก์มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจล่าสุดและเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก ท่านสามารถปรึกษาและรับข้อมูลทางเศรษฐกิจเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับใช้กับพอร์ตการลงทุน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีซิตี้แบงก์ของท่าน

แนวโน้มตลาดในปี 2017

การลงทุนในตลาดยุคใหม่: การกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ การเปลี่ยนกลุ่มลงทุน และความเสี่ยงต่างๆ (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ในปี 2017 เศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคลายความกังวลที่ท่านอาจมี และเน้นโอกาสในอนาคต

View Video View Report


บทวิเคราะห์แนวโน้มตลาด

  รายงานสถานการณ์ตลาดและบทวิเคราะห์ตลาดที่สำคัญรอบโลก (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 • คลิกที่นี่ เพื่ออ่านบทวิเคระห์รายเดือนล่าสุด

รายงานสภาวะตลาดประจำสัปดาห์

  ภาพรวมสภาวะตลาดตราสารทุน ตราสารหนี้ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำสัปดาห์ (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 • คลิกที่นี่ เพื่ออ่านบทวิเคราะห์ล่าสุด

รายงานสภาวะตลาดเงินตราต่างประเทศประจำวัน

  ภาพรวมสภาวะตลาดเงินตราต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 • คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายงานล่าสุด

เจาะสภาวะตลาด

  บทวิเคราะห์สถานการณ์และสภาวะตลาดล่าสุด (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 • คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายงานล่าสุด


Disclaimers:

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิติ้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน