ที่ตั้งธนาคารซิตี้แบงก์

ที่ตั้งธนาคารซิตี้แบงก์

ที่ตั้งธนาคารซิตี้แบงก์

ที่ตั้งธนาคารซิตี้แบงก์

คลิก plus เพื่อขยาย และคลิก minus เพื่อย่อรายละเอียด

สถานที่ตั้ง:

เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์

 • โทรภายในประเทศ 1588 (24ชั่วโมง) หรือ 0-2232-2484
 • โทรจากต่างประเทศ +66-2232-2484

ศูนย์บริการลูกค้า / เวลาเปิดทำการ

 • บริการธุรกรรมทางการเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร (ชั้น G)
วันจันทร์ – วันศุกร์: เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ
 • บริการธุรกรรมทางการเงินสำหรับลูกค้าองค์กร (ชั้น B1)
วันจันทร์ – วันศุกร์: เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย: ปิดทำการ
 • บริการธุรกรรมทางการเงินและบริการที่ปรึกษาทางด้านเงินฝากและการลงทุน (ซิตี้โกลด์, ชั้น L)
วันจันทร์ – วันศุกร์:เวลา 8.30 – 17.00 น.
วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย:ปิดทำการ
 • บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการเบิกเงินสดฉุกเฉิน (ซิตี้โกลด์, ชั้น L)
วันจันทร์ – วันศุกร์:เวลา 8.30 – 16.00 น.
วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย: ปิดทำการ

ติดต่อ ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร 1588 ตลอด 24 ชั่วโมง

แผนที่

คลิ๊กที่นี่เพื่อขยายภาพ

citibank-asok-map-resize

สถานที่ตั้ง:

เลขที่ 323 อาคารยูไนเด็ต เซ็นเตอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเลขโทรศัพท์:

 • โทรภายในประเทศ 0-2-650-5999
 • โทรจากต่างประเทศ +66-2-650-5999

ศูนย์บริการลูกค้า / เวลาเปิดทำการ

 • บริการธุรกรรมทางการเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร (ชั้น 2)
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 9.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย: ปิดทำการ
 • บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการเบิกเงินสดฉุกเฉิน (ชั้น 2)
วันจันทร์ – วันศุกร์: เวลา 9.00 – 15.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ
 • ซิตี้โกลด์ (ชั้น 2)
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ
 • บริการที่ปรึกษาทางด้านเงินฝากและการลงทุน (ชั้น 2)
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย: ปิดทำการ

ติดต่อ ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร 1588 ตลอด 24 ชั่วโมง

แผนที่:

คลิ๊กที่นี่เพื่อขยายภาพ

citibank-silom-location-map-resize

สถานที่ตั้ง:

เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Beacon ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์:

 • โทรภายในประเทศ: 0-2-677-4999
 • โทรจากต่างประเทศ: +66-2-677-4999

ศูนย์บริการลูกค้า / เวลาเปิดทำการ

 • บริการธุรกรรมทางการเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร (ชั้น 4)
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 11.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ
 • บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการเบิกเงินสดฉุกเฉิน (ชั้น 4)
วันจันทร์ – วันศุกร์: เวลา 11.00 – 15.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ
 • ซิตี้โกลด์ (ชั้น 4)
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ : เวลา 11.00 – 19.30 น.
 • บริการที่ปรึกษาทางด้านเงินฝากและการลงทุน (ชั้น 4)
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ : เวลา 11.00 – 19.30 น.

ติดต่อ ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร 1588 ตลอด 24 ชั่วโมง

แผนที่

คลิ๊กที่นี่เพื่อขยายภาพ

citibank-central-world-resize