ที่ตั้งธนาคารซิตี้แบงก์

ที่ตั้งธนาคารซิตี้แบงก์

ที่ตั้งธนาคารซิตี้แบงก์
สถานที่ตั้ง:
เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์:
โทรภายในประเทศ: 15881588
หรือ โทรจากต่างประเทศ: +66-2 232-2484+66-2 232-2484

ศูนย์บริการลูกค้า/เวลาเปิด-ปิด:

บริการ ชั้น เวลาเปิด-ปิด
บริการธุรกรรมทางการเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร G

วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ

บริการธุรกรรมทางการเงินสำหรับลูกค้าองค์กร B1

วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ

บริการธุรกรรมทางการเงินและบริการที่ปรึกษาทางด้านเงินฝากและการลงทุนสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ L

วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 8.30 - 17.00 น.

วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย: ปิดทำการ

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการเบิกเงินสดฉุกเฉินสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ L

วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 8.30 - 16.00 น.

วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย: ปิดทำการ

เอทีเอ็ม G 24 ชั่วโมง
L

วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 8.30 - 17.00 น.

วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย: ปิดทำการ

สถานที่ตั้ง:*
เลขที่ 323 อาคารยูไนเด็ต เซ็นเตอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์:
โทรภายในประเทศ: 0-2650-59990-2-650-5999
หรือ โทรจากต่างประเทศ: +66-2-650-5999+66-2-650-5999
*ธนาคารซิตี้แบงก์สาขาสีลมจะย้ายไปสาขาเดอะคริสตัล อาคารวีรันด้า ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถติดต่อสาขาสีลมจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ศูนย์บริการลูกค้า/เวลาเปิด-ปิด:

บริการ ชั้น เวลาเปิด-ปิด
บริการธุรกรรมทางการเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร 2

วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 9.00 - 17.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ

บริการธุรกรรมทางการเงินสำหรับลูกค้าองค์กร - -
บริการที่ปรึกษาทางด้านเงินฝากและการลงทุนสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ 2

วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 9.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการเบิกเงินสดฉุกเฉินสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ 2

วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 9.00 - 15.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ

เอทีเอ็ม 2 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง:
เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Beacon ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์:
โทรภายในประเทศ: 0-2-677-4999 0-2-677-4999
หรือ โทรจากต่างประเทศ: +66-2-677-4999+66-2-677-4999

ศูนย์บริการลูกค้า/เวลาเปิด-ปิด:

บริการ ชั้น เวลาเปิด-ปิด
บริการธุรกรรมทางการเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร 4

วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 11.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ

บริการธุรกรรมทางการเงินสำหรับลูกค้าองค์กร - -
บริการที่ปรึกษาทางด้านเงินฝากและการลงทุนสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ 4 วันจันทร์ - วันอาทิตย์ : เวลา 11.00 - 19.30 น.
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการเบิกเงินสดฉุกเฉินสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ 4

วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 11.00 - 15.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ

เอทีเอ็ม 4 วันจันทร์ - วันอาทิตย์ : เวลา 10.00 – 22.00 น.
สะดวกยิ่งขึ้น! ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ทุกเรื่องธุรกรรมการเงินจัดการได้ง่าย สะดวกทุกนาที
ผ่านซิตี้โมบายล์ รายละเอียดเพิ่มเติม