แผนการลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอ

แผนการลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอ จะทำให้ท่านได้รับผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนครั้งเดียวในภาวะตลาดผันผวน

แผนการลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอ จะทำให้ท่านได้รับผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนครั้งเดียวในภาวะตลาดผันผวน

แผนการลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอ

แผนการลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอเป็นการสร้างวินัยในการลงทุน โดยลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่าๆ กันเป็นประจำเพื่อลดความผันผวนจากการขึ้นและลงของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งในระยะยาวท่านจะพบว่าต้นทุนในการลงทุนลดลง

การลงทุนแบบประจำ
สร้างพอร์ตการลงทุน RSP

การลงทุนในกองทุนรวมจะแตกต่างกันไปตามความต้องการทางการลงทุนของแต่ละบุคคล ส่วนถัดไปเป็นตัวอย่างของขั้นตอนการคัดสรรกองทุนรวมและการจัดสรรพอร์ตการลงทุน:

การเฉลี่ยต้นทุน

การลงทุนแบบประจำคืออะไร

การลงทุนแบบประจำคือ การวางแผนที่ลงทุนในจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกองทุนรวมที่ท่านได้เลือกไว้ โดยสัดส่วนที่เท่ากันทุกเดือน

ผลประโยชน์จากการลงทุนแบบประจำ:

  • เพื่อความสบายใจของท่าน การลงทุนแบบรายเดือนโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ท่านบรรลุจุดประสงค์ทางการเงินในระยะยาว
  • สามารถจัดการกับจังหวะของตลาด และลดปัจจัยทางด้านอารมณ์จากการตัดสินใจลงทุนของท่าน
  • การลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีระเบียบวินัยนั้นจะช่วยให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดเมื่อใดก็ตามที่ตลาดมีราคาขึ้น

กลยุทธ์การลงทุนแบบประจำ : การเฉลี่ยต้นทุน

การออมเงินแบบรายเดือนจะช่วยให้ท่านได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์ได้ ซึ่งสถานการณ์ด้านล่างได้แสดงถึงภาพรวมของการเฉลี่ยนต้นทุนในการลงทุน

รายการของกองทุนที่สามารถลงทุนสม่ำเสมอในแต่ละเดือน
Fund Citibank Fund Risk Rating Fund Type
Aberdeen American Growth Fund 3 Equity
Aberdeen Asia Pacific Equity Fund 4 Equity
Aberdeen Asia Pacific Equity Retirement Mutual Fund 4 Equity
Aberdeen Cash Creation Fund 1 Money Market
Aberdeen China Gateway Fund 4 Equity
Aberdeen Emerging Opportunities Bond Fund 3 Fixed Income
Aberdeen Euro High Yield Bond Fund 3 Fixed Income
Aberdeen European Growth Fund 3 Equity
Aberdeen Global Emerging Growth Fund 4 Equity
Aberdeen Growth Fund 4 Equity
Aberdeen India Growth Fund 4 Equity
Aberdeen Japan Opportunities Fund 3 Equity
Aberdeen Long Term Equity Fund 4 Equity
Aberdeen Siam Leaders Fund 4 Equity
Aberdeen Small Cap Fund 4 Equity
Aberdeen Smart Capital - RMF 4 Equity
Aberdeen Smart Income RMF 2 Fixed Income
Aberdeen Value Fund 4 Balanced
Aberdeen World Opportunities Fund 3 Equity
Aberdeen Long Term Equity Fund 70/30 4 Equity
Fund Citibank Fund Risk Rating Fund Type
Krungsri Asian Income Hedged Fund 3 Equity
Krungsri Dividend Stock Fund 4 Equity
Krungsri Dividend Stock LTF 4 Equity
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 4 Equity
Krungsri Europe Equity Fund 3 Equity
Krungsri Global Healthcare Equity Dividend Fund 3 Equity
Krungsri Global Income Fund 3 Fixed Income
Krungsri Gold Fund 4 Commodity
Krungsri Gold Retirement Mutual Fund 4 Commodity
Krungsri Government Bond RMF 2 Fixed Income
Krungsri Latin America Equity Fund 4 Equity
Krungsri Star Equity Dividend Fund 4 Equity
Krungsri Star Equity Fund 4 Equity
Krungsri Star Multiple Fund 2 Money Market
Krungsri Star Plus Fund 2 Money Market
Krungsri Taweesap RMF 4 Balanced
Krungsri Global Collective Smart Income Fund 3 Fixed Income
Fund Citibank Fund Risk Rating Fund Type
Krung Thai Thanasup Plus Fund 1 Money Market
KTAM All Asia Pacific Equity Fund 3 Equity
KTAM ASEAN Equity Fund 4 Equity
KTAM China Equity 4 Equity
KTAM European Equity Fund 4 Equity
KTAM Income and Growth Fund 3 Fixed Income
KTAM US Growth Equity Fund 3 Equity
KTAM World Agriculture Fund 3 Equity
KTAM World Bond Fund 2 Fixed Income
KTAM World Corporate Bond Fund 2 Fixed Income
KTAM World Energy Fund 3 Equity
KTAM World Financial Services Fund 3 Equity
KTAM World Gold and Precious Equity Fund 3 Equity
KTAM World Metals and Mining Fund 3 Equity
KTAM World Property Fund 4 Equity
KTAM World Property Retirement Mutual Fund 4 Equity
Fund Citibank Fund Risk Rating Fund Type
Manulife Strength - Money Market Fund 2 Money Market
Manulife Strength Asian Small Cap Equities 4 Equity
Manulife Strength Asian Small Cap Equity RMF 4 Equity
Manulife Strength China Value Fund 4 Equity
Manulife Strength Emerging Eastern Europe 4 Equity
Fund Citibank Fund Risk Rating Fund Type
BGF European Equity Income Fund A2 USD H 3 Equity
BGF Asian Growth Leaders A2 ACC USD 4 Equity
BGF Global Allocation A2 ACC USD 3 Balanced
BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD 1 Money Market
BGF US Small & Midcap Opportunities Fund A2 USD 4 Equity
BGF Global Corporate Bond Fund A2 USD 2 Fixed Income
BGF European Value Fund A2 USD Hedged 3 Equity
Fund Citibank Fund Risk Rating Fund Type
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (Acc) 4 Equity
JP Morgan Funds - Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) 4 Equity
JPMorgan Funds - Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 3 Equity
JPMorgan Funds - Global Income A (acc) - USD (hedged) 3 Balanced
JPMorgan Funds - Global High Yield Bond A (Acc) 4 Fixed Income
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (Acc) 2 Fixed Income
Fund Citibank Fund Risk Rating Fund Type
Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund - Class A Acc USD 3 Equity
Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund - Class A Acc USD 3 Fixed Income
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund 2 Fixed Income
Fund Citibank Fund Risk Rating Fund Type
UBS(LUX)EQUITY SICAV European Opp Uncons (EUR) P ACC USD H 3 Equity
UBS(LUX)EQUITY SICAV US Total Yield P ACC USD 3 Equity
UBS(LUX)BOND FUND Euro High Yield (EUR) P ACC USD H 3 Fixed Income
UBS(LUX)EQUITY FUND China Opportunity P ACC USD 4 Equity
Fund Citibank Fund Risk Rating Fund Type
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND A-ACCUMULATION-USD(H) 3 Fixed Income
Invesco Continental European Small Cap Equity A-ACC USD (H) 4 Equity
Invesco Global Bond Fund A - Accumulation - USD 2 Fixed Income
Fund Citibank Fund Risk Rating Fund Type
PIMCO GIS Income Fund – Class E Acc USD 3 Fixed Income
PIMCO GIS Global Bond Fund – Class E Acc USD 2 Fixed Income
PIMCO GIS Global High Yield - Class E Acc USD 3 Fixed Income
Fund Citibank Fund Risk Rating Fund Type
AB Emerging Markets Multi Asset Portfolio 4 Balanced
AB Low Volatility Equity Portfolio USD 3 Equity
AB American Income Portfolio 3 Fixed Income
AB Global High Yield Portfolio 3 Fixed Income

ข้อ สังเกต : ระดับความเสี่ยงกองทุนของซิตี้แบงก์เป็นไปตามมาตรฐานของซิตี้ และตามเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นระดับความเสี่ยงกองทุนของซิตี้แบงก์และของบริษัทจัดการอาจแตกต่างกัน ได้

สมัครที่นี่

สะดวกยิ่งขึ้นกับ 3 สาขาของเราวันนี้

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แแขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 02-081-099902-081-0999
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 ห้อง B411-12 แบงก์โซน ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 02-079-850002-079-8500
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเดอะคริสตัล
เลขที่ 213, 215 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล Phase 3 อาคาร I ห้องเลขที่ 301 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร: 02-078-744402-078-7444

Disclaimers:

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิติ้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน